فارغ التحصیلان سال 98 - 97

Student

محمدمهدی رضاپور

38رتبه

روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

Student

آروین آقایی قرخبلاخ

193رتبه

مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی

Student

سیدمهدیار رحیمی

198رتبه

راهنمایی و مشاوره دانشگاه تهران

Student

متین شکراله زاده

رتبه214

علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی

Student

محمد کربلایی

291رتبه

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

Student

محمدرضا جودی

309رتبه

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

Student

علی میرزاخانی

رتبه461

علوم سیاسی دانشگاه تهران

Student

علی رستگار

467رتبه

حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

Student

محسن قاسمی

514رتبه

حقوق دانشگاه شاهد

Student

محمدرضا جلالی

522رتبه

مردم شناسی دانشگاه تهران

Student

آرمین حسین بابائی

726رتبه

حقوق دانشگاه تهران

Student

محمدجواد کریمی

رتبه771

علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

Student

میلاد معروف

848رتبه

حسابداری دانشگاه خوارزمی

Student

جواد قاسم زاده

1106رتبه

مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

Student

علیرضا محبوبی

رتبه1271

فقه و مبانی حقوق دانشگاه شاهد

Student

علیرضا خلیلی

1702رتبه

جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

Student

محمدمهدی عسکری

1740رتبه

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

Student

مجتبی محمدزاده

1974رتبه

حقوق دانشگاه سمنان

Student

محمد دادار

2004رتبه

حقوق دانشگاه صدرالمتالهين

Student

محمدجواد کاظمی

2053رتبه

حسابداری دانشگاه تهران

Student

حمیدرضا اسدی

رتبه2109

آموزش الهیات دانشگاه شهید چمران

Student

مهران هوشیار

رتبه2409

مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد

Student

امیر توماری

رتبه2551

مترجمي زبان عربي دانشگاه علامه طباطبایی

Student

امین یوسفیه

رتبه2700

روانشناسی دانشگاه علوم تحقیقات

Student

فرحان حکمت اندیش

رتبه2797

حقوق دانشگاه تهران مرکز

Student

عرفان جعفری

2910رتبه

حسابداری دانشگاه امام خمینی

Student

پوریا نوری

3258رتبه

مشاوره و راهنمایی دانشگاه شهید چمران

Student

امیرمحمد پارسا

3484رتبه

مشاوره و راهنمایی دانشگاه شهید چمران

Student

علی درودگر

رتبه3585

حقوق دانشگاه علوم تحقیقات

Student

محمد بختیاری

3802رتبه

حسابداری دانشگاه قم

Student

امیرحسین غفاری

رتبه3975

آموزش الهیات دانشگاه شهید چمران

Student

علی جنت

رتبه4106

علوم ورزشي دانشگاه تهران

Student

محمد سقاها

4258رتبه

حقوق دانشگاه تهران جنوب

Student

ابوالفضل محمودنژاد

5137رتبه

مشاوره و راهنمایی دانشگاه شهید چمران

Student

آرمین حسینی مجد

5308رتبه

علوم تربیتی دانشگاه قم

Student

سیدعلی اکبر موسوی

رتبه5312

حقوق دانشگاه صدرالمتالهين

Student

عرفان محمدی

5485رتبه

آموزش الهیات دانشگاه شهید چمران

Student

حسین قمی

5603رتبه

مشاوره و راهنمایی دانشگاه شهید چمران

Student

شایان یعقوب نژاد

رتبه5619

مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

Student

حسن زرمسلک

6194رتبه

حوزه علمیه باقر العلوم

Student

مهدی گل محمدی

رتبه 6360

حقوق دانشگاه صدرالمتالهین

Student

نیما سلمانی

رتبه 6544

آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران

Student

امیرحسین آبیاری

رتبه 6764

مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

Student

مهدی سرلک

رتبه 6992

مديريت دولتي دانشگاه سمنان

Student

محمدعلی قاسمی علایی

رتبه 7029

مشاوره و راهنمایی دانشگاه شهید چمران

Student

محمد بیک زاده

رتبه 7040

حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات

Student

سید حسین میر نظامی

رتبه 7329

آموزش الهیات دانشگاه شهید چمران

Student

علیرضا گودرزی

رتبه 7348

مشاوره و راهنمایی دانشگاه شهید چمران

Student

داود پورمقدم

رتبه 7625

مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

Student

علیرضا میرزایی

رتبه 8114

Student

محمدمهدی انتظار

رتبه 8154

زبان و ادبیات عرب دانشگاه مذاهب اسلامی

Student

امیرمحمد شکری

رتبه 8528

مدیریت بازرگانی دانشگاه صدرالمتالهين

Student

علی پاپی نژاد

رتبه 8659

حقوق دانشگاه تهران جنوب

Student

امید اکبری

رتبه 8781

اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات

Student

حسن واحدی کیا

رتبه 9818

اموزش تاريخ دانشگاه شهید چمران

Student

دانیال ابویی

رتبه 10093

مدیریت مالی دانشگاه علوم تحقیقات

Student

علیرضا آبنیکی

رتبه 10229

Student

امیرحسین تکریم

رتبه 10572

مدیریت مالی دانشگاه علوم تحقیقات

Student

مهدی رضوانی

رتبه 10853

آموزش تاريخ دانشگاه شهید چمران

Student

امیر رضا قوام پور

رتبه 11067

حقوق دانشگاه تهران جنوب

Student

سید مهدی سجادی

رتبه 12987

زبان و ادبیات عرب دانشگاه مذاهب

Student

محمدعرفان نقاشیان

رتبه 14346

مدیریت بازرگانی دانشگاه علوم تحقیقات

Student

مهرشاد روشنی

رتبه 14391

Student

فرشید مظهری

رتبه 14972

روانشناسی دانشگاه تهران شمال

Student

محمدرضا رحیم پور

رتبه 19299

حقوق دانشگاه آزاد اسلامشهر

Student

احمدرضا یگانه

رتبه 20610

مدیریت مالی دانشگاه علوم تحقیقات

Student

محمد حسین شمس

رتبه 22516

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee