جزوات درسی پایه دوازدهم

فلسفه 2

فارسی 3

نگارش 3

زبان خارجی 3

تربیت بدنی 3

سلامت و بهداشت

مدیریت خانواده و سبک زندگی

تعلیمات دینی 3

عربی(ادبیات و علوم انسانی) 3

جزوه درسی عربی 3 آقای طورانی

علوم و فنون ادبی 3

ریاضی و آمار 3

فایل صوتی     فایل متنی     دنباله هندسی قسمت اول

فایل صوتی     فایل متنی     دنباله هندسی قسمت دوم

فایل صوتی     فایل متنی     دنباله هندسی قسمت سوم

فایل صوتی     فایل متنی     توان و ریشه

فایل صوتی     فایل متنی     تابع نمایی و رشد و زوال

فایل متنی     نمونه سوال دوازدهم

فایل متنی     سوالات کنکور

جغرافیا 3

تاریخ 3

جامعه شناسی 3

مطالعات فرهنگی

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee