کادر اجرایی

رضا بیات

مدیر دبیرستان

لیسانس زبان انگلیسی

-

Email: RezaBayatFarhang@gmail.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

مهرزاد بختیاری

معاون آموزشی دبیرستان

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

-

Email: BakhtiariMehrzad@yahoo.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

علی اصغر قاسمی علایی

معاون اجرایی

لیسانس شیمی

-

Ali_Allay@yahoo.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

مهدی باجلان

مربی پرورشی دبیرستان

فوق لیسانس تحقیقات آموزشی

-

-

روز های حضور : سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه

مهدی اقبال

سرایدار

دیپلم

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

محمد علی زرقانی

خدمتگذار

سوم راهنمایی

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

عباس اسفندی

خدمتگذار

دیپلم

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee