کادر آموزشی پایه یازدهم

مهدی پرک

مشاور تحصیلی پایه سوم

فوق لیسانس حقوق

-

ٍEmail:MehdiParak@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و پنج شنبه

محمد مسلمی فر

دبیر ادبیات فارسی2 و علوم و فنون ادبی2

فوق لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : یکشنبه , سه شنبه و چهار شنبه

هوشنگ کیانی راد

دبیر نگارش2

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : یک شنبه

فرهاد بهرامیان

دبیر تاریخ2 و جغرافی2 و کارگاه کارآفرینی

فوق لیسانس تاریخ ایران اسلامی

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و پنج شنبه

بهزاد اندرز

دبیر جامعه شناسی2 و روانشناسی و کارگاه کار آفرینی

فوق لیسانس علوم اجتماعی

-

andarz135@gmail.com

روز های حضور : شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه

شهرام رنجبری

2دبیر زبان انگلیسی

فوق لیسانس زبان انگلیسی

-

Email:shahramranjbari@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه

اردشیر کبودوند

2دبیر عربی

فوق لیسانس ادبیات عرب

Email:akabodvand@yahoo.com

روز های حضور :شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

علی اصغر قاسمی علایی

دبیر انسان و محیط زیست

لیسانس شیمی

-

ٍEmail: Ali_Allay@yahoo.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

مهدی پرک

دبیر فلسفه 1

فوق لیسانس حقوق

-

ٍEmail:MehdiParak@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و پنج شنبه

ناصر زارعی

دبیر تعلیمات دینی 2

لیسانس تاریخ

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و پنج شنبه

مهدی باجلان

دبیر تعلیمات دینی 2

فوق لیسانس تحقیقات آموزشی

-

-

روز های حضور : سه شنبه و چهار شنبه و پنجشنبه

اصغر قیاسی

دبیر ریاضی2

لیسانس ریاضی

Weblog: 91a54.blogfa.com

Email:ghiasi.asghar@yahoo.com

روز های حضور : یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه

محسن یوسفی خواه

دبیر ورزش

لیسانس تربیت بدنی

-

-

روز های حضور : یکشنبه و سه شنبه

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee