کادر آموزشی دبیرستان فرهنگ در سال تحصیلی 91-90

 

کادر آموزشی دبیرستان فرهنگ که از مجرب ترین کادر منطقه انتخاب شده اند مجموعه ای هماهنگ می باشند که در راستای اهداف آموزشی دبیرستان کوشش فراوان نموده ونتایج درخشان قبولی دانش آموزان  در کنکور سراسری  طی سالیان متمادی دلیلی بر این مدعا است در زیر به تفکیک دبیران هر پایه ی تحصیلی معرفی می گردند .

 

 

پایه اول متوسطه - پایه ی دوم ادبیات و علوم انسانی - پایه ی سوم ادبیات و علوم انسانی  - پایه ی چهارم ادبیات و علوم انسانی

 

 

 

 

کادر آموزشی دبیرستان فرهنگ

Copyright 2011   Best View 1024*768

Design by alaee