کادر دبیرستان

   صالحین1  |  صالحین2  |   صالحین3   |   ساجدین1  |   ساجدین2   |   ساجدین3   |   صابرین1   |   صابرین2   |   صابرین3   |   صادقین1   |   صادقین2                               صفحه اول

دانش آموزان کلاس صالحین 1 سال اول  دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی منطقه 16 سال تحصیلی 94-93

محسن آقا محمد کاشی مهرداد ابراهیمی مهرشاد ابراهیمی احسان احکامی محمد جواد اسدی مهدی افشار یزدان افضلی
امیر انصافی آرش ایمانی پوریا باباشاهی محمد بهرامی مهرداد پازوکی امیر محمد جودکی مبین جهانیان
محمد محراب حسین زهی عرفان رکعتی علیرضا سبحانی حسین سهرابی امیرحسین شوقی عرفان شیخی شهریار صادقی
مهرداد صادقی امیر حسین عادلی حسین عطری مجید عیوضی محمد حسین قهوریجانی آرمین کاظم زاده اناری سید محمدرضا کاظمی
عباس گلشنی سهیل محمدنژاد یاشار مرتاضی امیر محمد مرسلی فرزاد معزی بادی محمد حسین ملک زاده علی یوسفی

Copyright 2014   Best View 1024*768

Design by alaei