کادر دبیرستان

   ساجدین1  |   ساجدین2   |   ساجدین3   |   صابرین1   |   صابرین2   |   صابرین3   |   صادقین1   |  صادقین2                                        صفحه نخست   |   سال جاری

دانش آموزان کلاس ساجدین 1 سال دوم  دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی منطقه 16 سال تحصیلی 95-94

سامان ارمغان محمد حسین بقایی امین پیر مرادی مهدی تقی پور احمد رضا تقی زاده علیرضا تکلویی رضا حلال خور
محمد رضا حیدری محمد خزایی علی سلیمی امیر حسین شوقی شهریار صادقی محمد مهدی صالحی رسول صدیقی
 
محمد علی طالبی امیر حسین فتحی مهدی گودرزی محسن محمد زاده سهیل محمد نژاد محمدحسین محمدی امیر حسین مصطفوی
سینا ملا حسنی امیر حسین ملکی سید سهیل موسوی علی مومنی آرمین نعیمی محمد حسین نیازی یونس وهابیان

Copyright 2015   Best View 1024*768

Design by alaei