دانش آموزان

   کادر اجرایی   |    کادر سال دوم علوم انسانی   |   کادر سال سوم علوم انسانی     |   کادر سال چهارم علوم انسانی                             صفحه نخست   |   سال جاری 

 

کادر اجرایی دبیرستان در سال تحصیلی 95 - 94

 

محمد شیرازی
مسئول دبیرستان
مدرک تحصیلی : کارشناس ریاضی
روز های حضور : تمام ایام هفته
ایمیل :  
 وبلاگ :  

 

رضا بیات
معاون آموزشی دبیرستان
مدرک تحصیلی : کارشناس زبان انگلیسی
روز های حضور : تمام ایام هفته
ایمیل :  
 وبلاگ :  

 

محراب حیدری
معاون  پرورشی دبیرستان
مدرک تحصیلی : کارشناس الهیات
روز های حضور : تمام ایام هفته
ایمیل : :
 وبلاگ :  

 

علیرضا بیگلر خانی
معاون اجرایی دبیرستان
مدرک تحصیلی : دیپلم
روز های حضور : تمام ایام هفته
ایمیل :  
 وبلاگ :  

 

کریم محمدی
سرایدار
مدرک تحصیلی : تکمیلی نهضت
روز های حضور : تمام ایام هفته
ایمیل : :
 وبلاگ :  

 

علی محمدی
خدمتگزار
مدرک تحصیلی : ششم ابتدایی
روز های حضور : تمام ایام هفته
ایمیل :  
 وبلاگ :  

 

عباس اسفندی
خدمتگزار
مدرک تحصیلی : دیپلم
روز های حضور : تمام ایام هفته
ایمیل :  
 وبلاگ :  

 

 

Copyright 2015   Best View 1024*768

Design by alaei